Registratie Grutto en mijzelf in Spanje

Ik maakte onlangs een toertje met de (elektrische) fiets naar Schoonhoven. Een dag heen en een dag later terug. De eerste dag kracht 4 van een koude wind uit het zuid oosten. Zeer koud en niet meer dan 44 kilometer op een accu. Was even afzien dus. Geslapen in een zeer geslaagde stee van “Vrienden op de fiets”. ’s Avonds ondanks mijn vermoeidheid nog een zeer aangename ontmoeting met maaltijd gehad,  met mijn vriend Coen van den Heuvel en echtgenote Hermien. Dit bij een restaurant gelegen aan de Lek. Op de terugweg de volgende dag naar Valkenburg dus wind mee. 

Op die terugweg even gestopt en foto’s gemaakt bij een natuurgebied langs de Vlist, nabij Haastrecht, mooi daar. Maakte verschillende foto’s, waaronder die van Grutto’s. Bij thuiskomst en het bekijken van deze foto’s zag ik dat een van die Grutto’s verschillende gekleurde ringen om zijn poten had.

Deze foto gemeld en kreeg response. De  volgende foto’s spreken denk ik voor zich.

 

Mijn favoriete eigen foto’s van diverse gevederde vrienden, ook van buiten Nederland.i

Pa en Ma Kroonend,

Fraaie Heggemus

Meerkoet met kind

Fuut met baby 1

Fuut met baby 2

Roodborst Tapuit

Buizerd

Torenvalk

Mooie Heggemus 23-10 21

Een mooie kleurenshow door pa en ma Vlaamse gaai in onze tuin 31-10-21

Torenvalk bij het Valkenburgse Meer 25-12-19. Mooi Kerstcadeau

Wintertaling Poelgeest 13-11-21

Reiger in deftig pak Poelgeest 13-11-21

Mooie grote Zaagbek Fort Everdingen 21-11-21

Kramsvogel VB Meer 10-11-21

Krakeendjes VB Meer 21-12-21

Gaaitje was er ook weer 21-12-21

Het was koud bij het VB Meer op 26-12-21. Weinig vogels te zien. Kiekte toch nog even deze Reiger. Op 1 poot, dus geen 2 koude. Met de rug in de wind zijn/haar vleugels gebruikend als dekbed.

Zomer 2021 op de fiets naar Gorinchem. Ter hoogte van Vlist een mooi plaatje van jonge Bergeenden.

Het was vanmorgen zoals wij bij de MLD zeiden: “Vliegtuigmakers weer”. Mistig en er werd dus niet gevlogen. Dan konden de eerder genoemden naar harte lust sleutelen. Deze blonde Buizerd bij het veld dacht er net zo over. 

 

Torenvalk bij MVKV 09-01-22.

Graspieper 09-01-22.

Eindelijk. Huismusjes

 

Grote zaagbek
Witte Reigers op de wieken in Indonesië.
Torenvalk tegenlicht.

Vanmorgen nog even voor de regen naar het VB meer met Fem. Schoot een fraaie jonge Fuut die genoot van de schaarse zonnestralen op 24-02-1922. Een datum die we wellicht niet snel zullen vergeten.

 

 

Oog in oog met Torenvalk MVKV 06-03-22

Buizerd bij sloot MVKV 06-03-22

Kemphanen, Munnicken polder 04-03-22

Tafeleend met eigen dekbed 03-03-22

Zijn vrouw past op

Futen op het liefdes pad 02-03-22

Doodaarsjes 24-02-22

Nogmaals Kemphanen 03-02-22

Ons huis/heggenmusje 04-03-22

Grutto met ringen, nabij Vlist 11-03-22

Hij is geringd in Spanje, zie foto hier onder

Slobeend, nabij Vlist 11-03-22

Kievit, nabij Vlist 11-03-22

Nogmaals Torenvalk, MVKV 06-03-22

En nog een keer Torenvalk 06-03-22

Tureluur Vlist, 11-03-22

Torenvalk VB Meer 2018, mijn favoriet

Mooie Grutto nabij de Does maart 2022

Tete a tete Fuutjes bij VB Meer 29-30-22

Bruine Kiekendief VB Meer 27-03-22

Bruine Kiekendief bij N-11 17=06-2022

Mijn vriend de Grutto nabij Lopik 17-06-22

Buizerd nabij Polsbroek 16-06-2022

Grote Zaagbek man en vrouw man/vrouw VB meer 2021

Krakeendjes in sneeuw 2021 VB meer

Pijlstaart Poelgeest 2021

Dodaars 2020

 

Torenvalk drone

Zanglijster archief 2018

Archief Specht 2017

Paapje VB meer 04-09-1922
Zanglijster MVKV 05-11-22
Torenvalk 05-11-22
Deze rover, verschool zich in het lover. Het mocht hem niet baten, ik kon hem platen.
Bijeneters en specht op Bali

Kontje warmen bij overbuurman
Vlaamse Gaai met noot in tuin

Futen aandacht bij boot

Mooie huismus dame
Koperwiek VB Meer 17-01-23

Spiegeltje, spiegeltje … Reiger VB Meer 26-01-23
Buizerd 26-01-22 VB Meer
Buizerd Poelgeest 01-02-23
Ik land wel waar ik zelf wil 19-12-22
Buizerd, gekiekt 2017 bij VB Meer
Roodborst Tapuit VB Meer 14-02-23
Sperwer Veld 04-22
Pijlstaart 20-02-21
Buizerd witte kont. Bij VB Meer
Grutto’s in Munniken polder bij Leiderdorp 05=03-23
Grutto’s gecheckt door meeuwen munnikken polder bij Leiderdorp 05-03-23
Graspieper 04-03-23 MVKV
Hij/zij was er ook weer 04-03-23 bij de buurman

Alle drie op uitkijk.
Eén lette op, de ander kwam ook aan de beurt.
Nog een keer man en vrouw Krooneend.
Smient VB Meer 12-03-23
Zwanen love at first sight 12-03-23 Munnikken polder

Groene Specht 2008 bij woonboot.
Roodborst Tapuit 02=04-23 MVKV

Keek net ffe naar buiten, Specht in tuin 29-03-23

Bosruiter Valkenburg 30-04-23 (Solitair)
Tureluur en Groenpootruiter Valkenburg 30-04-23
Veldleeuwerik Valkenburg30-04-23
Torenvalk Valkenburg 30-04-23
Regenwulp Valkenburg 30-04-23

Kemphanen Valkenburg 30-04-23
Oeverloper met Kemphanen Valkenburg 30-04-23
Welkom schatjes !!!. 07-05-23 Wassenaarseweg

Canadezen met “jolly””kroost nabij MVKV 08-05-23

Jonge Boerenzwaluwen Valkenburg speelweide 29-06-23

Kolibrievlinder 25-07-2023

Citroenvlinder 25-07-23

Kolibrievlinder 2 25-07-2023

Weidebeekjuffer 24-07-23 Stippelberg
Blinde Bij met Ray Ben zonnebril 24-07-2023 kamp

Zwarte Roodstaart in onze tuin rond de Kerst 2023
Hij werd aangetrokken door mijn Olijfboom.
Waterral poelpolder 2023
Koperwiek VB Meer 2023
Waterpieper Achterweg/vliegkamp maart 2024
Overlopen Dodaars. Snel weg wezen voor ze in paniek raakte. de Krom maart 2024
Mooie donkere Buizerd op Verkeerstoren VB feb 2024
Parkeend (vuilnisbak). Ik vind haar zeker zo mooi als haar ras-vrienden. Vliegkamp maart 2024

Het brein van de Spreuw

De foto van de “zwart/wit” Spreeuw die ik vandaag nam, vestigde mijn aandacht op de prachtige tekening van zijn/haar verenkleed. Dat de mooie kleuren van zijn soort niet naar voren kwamen vond ik niet erg. Deze kleine schoonheid deed mij echter terug denken aan een voorval met een soortgenoot van deze vogel.

Ik liep over de dijk die het Valkenburgse Meer toen nog in twee aparte meren deelde, om achterin te proberen een Snoekbaars te verschalken. Halverwege hoorde ik een angstig geluid van een vogel en ik keek omhoog. Daar werd een Spreeuw in volle snelheid achtervolgd door een Smelleken, een kleine Valken soort. Deze rovers vangen hun prooi tijdens de vlucht, dus de Spreeuw had geen kans. Tot …..

Toen ze bijna vlak boven mij waren, nam de Spreeuw een steile duik en kwam vlakbij naast mij op de grond zitten. Geen normaal gedrag denk ik. Het Smelleken had geen branie en maakte een overshoot (vloog door). Na enkele seconden, ging mijn spreeuw ook op de wieken. Wel in tegengestelde richting.Dit voorval deed mij voor de eerte keer denken dat alle wezens, ook de kleinsten kunnen denken en beslissingen nemen buiten hun instinct om.

Spreeuw bij VB Meer in volle zon. Lijkt zwart-wit maar is toch mooi.

Foto zelf

Smelleken , fotograaf onbekend.